24-UURS VOORZIENINGENMIX

Ons doel is om mensen met een (licht)verstandelijke beperking en een gedragsprobleem zo zelfstandig mogelijk te laten participeren in de maatschappij. Zij ontvangen ondersteuning op alle gevraagde terreinen van het leven, zoals wonen, werken en vrijetijdsbesteding.

BEGELEID ZELFSTANDIG WONEN

Wonen in een kleine groep met trainingsprogramma’s om de zelfstandigheid te vergroten, onder de vleugels van de 24-uurs voorzieningenmix. Denk hierbij aan HDL-vaardigheden zoals koken, het verzorgen van eigen leefruimte en het omgaan met financiën.

ACTIVERINGSARRANGEMENTEN

Jongeren met een beperking zijn gevoeliger voor het criminele circuit, waardoor een nuttige vrijetijdsbesteding voor deze jongeren extra belangrijk is. Een dagelijkse besteding zoals sport, muziek of kunst kan gedrag positief beïnvloeden.

Over Amanizorg

Amanizorg is een jonge zorginstelling die zich richt op mensen, in het bijzonder Caribische Nederlanders, met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Deze doelgroep heeft moeite om zich vanuit haar culturele achtergrond adequaat te ontwikkelen in de Nederlandse maatschappij. Amanizorg creëert een veilige haven voor deze doelgroep, onze deelnemers, waarin er rekening wordt gehouden met hun etnisch-culturele achtergronden.


Wij werken aan een productenmix waarin we jongeren en ouderen met een beperking samen laten leven. Daarnaast is er binnen onze woonvoorzieningen ruimte voor mensen zonder beperking. Het is onze doelstelling om alle groepen samen te laten leren leven en elkaar te ondersteunen en stimuleren.

Neem contact met ons op

Klein Coolstraat 9 a-b
3033 XP Rotterdam

085 30 37 197

info@amanizorg.nl